קול קורא

קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט"ל החמישה עשר

הכנס הארצי השנתי החמישה עשר של מיט"ל בנושא “למידה והוראה מוגברות טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות ייערך השנה באוניברסיטת חיפה, ביום שני, ה- 26 ביוני 2017, ב' בתמוז תשע"ז. הכנס מתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים בלמידה ובהוראה מוגברות טכנולוגיה (technology-enhanced learning and teaching) בחינוך הגבוה ובכיווני התפתחות עתידיים.

הקול הקורא בפורמט PDF

תבנית והנחיות להגשת הצעות

חברי הסגל האקדמי, סטודנטים לתארים מתקדמים וכל המתעניינים
בלמידה ובהוראה מוגברות טכנולוגיה
במוסדות להשכלה גבוהה, במערכות חינוך ובגופי מחקר ופיתוח

מוזמנים להגיש הצעות להצגה בכנס מיט"ל החמישה עשר ולהשתתף בו.

מטרות הכנס

  • הצגת מגמות במחקר בארץ ובעולם על למידה והוראה אקדמיות מוגברות טכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT)
  • יצירת במה לשיתופי פעולה במחקר ובפיתוח הלמידה וההוראה מוגברות טכנולוגיה במערכת ההשכלה הגבוהה
  • התבוננות ביקורתית בהשפעות השימוש בטכנולוגיות למידה והוראה חדשניות על סטודנטים, סגל ההוראה והמערכת האקדמית בכללותה

נושאי הכנס: למידה והוראה מוגברות טכנולוגיה בחינוך הגבוה

  1. גישות ומודלים פדגוגיים חדשניים
   • עיצוב תהליכי למידה והוראה מוגברות טכנולוגיה
   • טכנולוגיות חדשות ואסטרטגיות להטמעתן בהוראה ובלמידה
   • מישחוק בהוראה האקדמית
   • שילוב רשתות ומדיה חברתית ושינוי אופי ואופן הלמידה
   • למידה היברידית hybrid learning) )
   • עיצוב ואינטגרציה של מרחבי למידה בעולם הפיסי ובעולם הוירטואלי
  2. סוגיות תרבותיות וחברתיות
   • אתיקה בשימושי טכנולוגיה בלמידה ובהוראה
   • יחסי מרצים סטודנטים
   • ניידות ומעברים
  3. דרכי הערכה ומחקר
   • מגמות, כלים ומתודולוגיות להערכת הלמידה המקוונת
   • שימוש ב- learning analytics לקידום ההשכלה הגבוהה
  4. הנגשה, כלים וטכנולוגיה מסייעת בחינוך הגבוה
  5. שינויים ארגוניים ומערכתיים במבנה ההוראה מוגברת טכנולוגיה
   • קורסים אקדמיים פתוחים ברשת, MOOCs
   • קורסים מקוונים ולמידה מרחוק
   • שת"פ בין מוסדות אקדמיים בלמידה ובהוראה
   • ההוראה בהשכלה הגבוהה בראי מגמות גלובליות (כלכליות, פוליטיות ואחרות)

תכנית הכנס

הכנס יכלול הרצאות מפתח מוזמנות, הרצאות עוגן (שיינתנו על ידי בכירי החוקרים בארץ), הרצאות (שיאורגנו במושבים על פי נושא), פוסטרים, מצגות וסדנאות.

קול קורא

ועדת התכנית מזמינה הצעות מהסוגים הבאים להצגה במסגרת כנס מיט"ל החמישה עשר:

א.   הרצאה (רבע שעה + חמש דקות לשאלות)

ב.   פוסטרים ומצגות

בפורמט זה יוצגו תוצאות ראשוניות של מחקרים על הוראה ולמידה מתוקשבת, יוזמות לשילוב התקשוב בהוראה האקדמית, כלים חדשים שפותחו, וכדומה. במושב ייעודי, יוקצו חמש דקות לכל מציג פוסטר על מנת להציג את עיקרי הדברים.

 פרסום ההצעות ומצגות

ההצעות שתתקבלנה להצגה בכנס תפורסמנה באתר הכנס. כמו כן,תפורסמנה באתר המצגות לאחר הכנס.

 קריטריונים כלליים לשיפוט ההצעות

 • 1.      רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס 2.      בהירות ההצעה
  3.      איכות אקדמית של ההצעה 4.      מקוריות וחדשנות

לוח זמנים

19/3/17 פרסום קול קורא
27/4/17 המועד האחרון להגשת הצעות
1/6/17 הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות
7/6/17 הגשת תקצירים מתוקנים
22/6/17 מועד אחרון להגשת מצגות, אשר יוצגו במסגרת הכנס
26/6/17 כנס מיט"ל החמישה עשר

 אנו מודים לכם על התעניינותכם, ומקווים לראותכם שותפים
לחוויה האינטלקטואלית, התרבותית, והחברתית
של כנס מיט"ל החמישה עשר

אתר הכנס

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הכנס: https://meitalconf2017.iucc.ac.il

 פרופ' אהרון פלמון פרופ' דני בן-צבי אלי שמואלי
ddental@savion.huji.ac.il dbenzvi@univ.haifa.ac.il eli@mail.iucc.ac.il
יו"ר מיט"ל יו"ר ועדת התכנית מנהל מיט"ל

Comments are closed.