הגשת הצעות

תבנית והנחיות להגשת הצעות

שם פרטי (חובה)

שם משפחה (חובה)

תואר (חובה)

כתובת דואר אלקטרוני (חובה)

הרצאהפוסטר

כותרת ההרצאה/הפוסטר (חובה)

קובץ ההצעה

Comments are closed.