אודות

הכנס הארצי השנתי החמישה עשר של מיט”ל 2017

 

הכנס הארצי השנתי החמישה-עשר של מיט”ל (הפועלת במסגרת מחב”א) בנושא למידה והוראה מוגברות טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, ייערך השנה באוניברסיטת חיפה, ביום שני, ה-26 ביוני 2017, ב' בתמוז תשע”ז. הכנס הוא מפגש ארצי רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט”ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. הכנס מהווה הזדמנות ייחודית למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים ותערוכת חסויות. חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ מוזמנים להשתתף בכנס.

 

יושב ראש הכנס השנה הוא פרופ’ אהרון פלמון, יו”ר מיט”ל (ddental@savion.huji.ac.il)
בראש ועדת התוכנית עומד פרופ' דני בן-צבי (dbenzvi@univ.haifa.ac.il)
ובראש ועדת הארגון עומד אלי שמואלי, מנהל מיט”ל (eli@mail.iucc.ac.il)

 

 לוגואים של ששת נותני החסות: zzish originality openapp lnet panopto sysbind

Comments are closed.